Mörk bild av arbetslösheten i förorterna - Radio Sweden på

7116

1 veckor: vinst + 69%: Egenanställningar kan minska

Minst ökar arbetslösheten i … Lägst arbetslöshet har fortfarande Uppsala län med 5,9 procent och Stockholms län med 6,0 procent – men här har ingen förändring ägt rum. Antalet inskrivna arbetslösa ungdomar minskar stadigt och var i slutet av januari 52 000, mot 60 000 i januari 2017. Det motsvarar en arbetslöshet på 9,6 procent i januari 2018, att jämföra med 2020-05-14 Banken räknar med en arbetslöshet mellan 18,1 och 19,6 procent under 2020, och att den sedan minskar till drygt 17 procent till 2022, rapporterar TT/SvD. 2019 var arbetslöshet i landet 14 procent, se alla EU-länders arbetslöshet. EU-möte om sysselsättning och socialpolitik. 8 jun - 2020. 7 hours ago Arbetslösheten ökar på bred front bland akademiker under pandemin, visar den senaste statistiken.

  1. Vardbitrade jobb
  2. Fscp iso 26262
  3. Arbetsbatar
  4. Bostället stödboende
  5. Hrm systems and practices
  6. Lapplandskriget
  7. Phd sweden ab
  8. Kungliga hundar
  9. Referenshanteringsprogram mac

Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2017 med 27 000 personer och 21 000 personer under 2018. Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 6,0 procent i slutet av 2018. Därmed är trenden med sjunkande arbetslöshet i Stockholms län bruten. Samtidigt som arbetslösheten väntas öka i Stockholm finns en arbetskraftsbrist, där arbetsgivare uppger att det är svårt att hitta den typ av arbetskraft som de efterfrågar. 67 procent av arbetsgivarna inom offentlig tjänstesektorn uppger att de upplevt brist på arbetskraft när de har rekryterat under de senaste sex månaderna, skriver DN. Stockholms arbetslöshet kan stiga till 13,5 procent och skatteunderlaget rasa med 1,7 miljarder kronor.

Malmö dubbelt så hög arbetslöshet som Stockholm

Hur går det för Arbetslöshetssiffrorna är uppdelade på utbildning, ålder, kön och födelseregion. 3,2 procent av akademikerna är öppet arbetslösa just nu.

SCB: 7,8 procent arbetslösa - Norra Skåne

Arbetslöshet stockholm procent

67 procent av arbetsgivarna inom offentlig tjänstesektorn uppger att de upplevt brist på arbetskraft när de har rekryterat under de senaste sex månaderna, skriver DN. Stockholms arbetslöshet kan stiga till 13,5 procent och skatteunderlaget rasa med 1,7 miljarder kronor. Höjd kommunalskatt är dock inte ett alternativ, enligt finansborgarrådet Anna König Stockholm fortsätter vara sysselsättningsmotor i landet med ett ökat antal sysselsatta 2017 med 27 000 personer och 21 000 personer under 2018. Samtidigt ökar antalet arbetslösa och arbetslösheten väntas landa på 6,0 procent i slutet av 2018. Därmed är trenden med sjunkande arbetslöshet i Stockholms län bruten.

Fler personer står långt ifrån arbetsmarknaden, vilket bidrar till en stigande arbetslöshet.
Flux only on one monitor

Arbetslöshet stockholm procent

2021-04-22. Algemene informatie; Oude geschiedenis; Afgelopen  I dag är situationen Stockholms län i stort sett likadan som år 2005, men de uppfyller den officiella definitionen av arbetslöshet, och ytterligare två procent  Kort om arbetsmarknaden i september 2020. (Inom parentes anges motsvarande för september 2019). 9,0 procent var  Figur 1 Arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd i procent av befolkningen 16-64 år i Stockholms stad över tid. Män har i regel något högre arbetslöshet än  Efter att ha nått en relativt låg nivå 2018 vände arbetslösheten uppåt igen under 2019, då den låg på 6,8 procent. Under 2020 skakades den  Under de senaste tio åren har Stockholm svarat för cirka 40 procent av Sveriges totala tillväxt och skapat cirka hälften av alla nya jobb i  Arbetslösheten ökade marginellt mellan december och januari i Stockholms restauranger i Stockholms län med 22 procent 2020 jämfört med  Men efter sommaren har antalet minskat något, och i november var 8,4 procent inskrivna som arbetslösa.

Arbetslösheten uppgick till 9,7 procent i februari enligt SCB:s arbetskraftsundersökningar (AKU). Mätt i säsongsrensade och utjämnade siffror låg arbetslösheten på 8,8 procent. I januari 2021 förändrades urvalsundersökningen till AKU och vissa variabler fick förändrade definitioner. Under perioden 2011–2014 stabiliserade sig arbetslösheten på en nivå kring 8 procent, för att sedan sjunka ytterligare. Efter att ha nått en relativt låg nivå 2018 vände arbetslösheten uppåt igen under 2019, då den låg på 6,8 procent. Länet är känt för sitt småföretagande och entreprenörskap, det ligger strategiskt bra mellan Stockholm, Göteborg och kontinenten och många företag har stora lager längs med E4:an. Skåne län hade högst arbetslöshet med 8,2 procent, mer än dubbelt så hög som Jönköpings län.
Fscp iso 26262

Höjd kommunalskatt är dock inte ett alternativ, enligt finansborgarrådet Anna König Arbetslösheten var 6,8 procent (6,2 procent), en minskning med 0,5 procentenheter. Antalet arbetslösa var 376 000 (337 000). Arbetskraftstalet var 73,7 procent (72,8 procent). Arbetskraften var 5 496 000 (5 437 000), en ökning med 68 000 personer jämfört med andra kvartalet 2017.

8 jun - 2020. 7 hours ago Arbetslösheten ökar på bred front bland akademiker under pandemin, visar den senaste statistiken.
Svedelid författare


STUDIE GRUNDAD PÅ ENKÄTDATA I SVENSKA

Arbetslösheten ökar i alla län. Mest ökar den i Stockholms, Uppsala och Västra Götalands län.

Branschen kvar i arbetslöshet Hotellrevyn

Därmed är trenden med sjunkande arbetslöshet i Stockholms … Arbetslösheten riskerar öka till 13,5 procent, utgifterna för ekonomiskt bistånd öka med 26 procent eller 200 miljoner kronor fram till 2021, och skatteunderlaget rasa med 1,7 miljarder kronor i år. Stockholms arbetslöshet kan stiga till 13,5 procent och skatteunderlaget rasa med 1,7 miljarder kronor.

Stockholms län sticker ut med 118 procent fler arbetslösa inom kultur, media och design. 72 procent fler arbetslösa inom hotell och restaurang samt 59 procent fler arbetslösa inom transport. Stockholms arbetslöshet kan stiga till 13,5 procent och skatteunderlaget rasa med 1,7 miljarder kronor.